Chính sách bảo mật thông tin

ĂN Ngon Ba Miền hiểu rằng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là một trách nhiệm quan trọng của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin này giúp chúng tôi thông báo cho bạn về những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ. 

Chính sách bảo mật thông tin này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023.

Thông tin cá nhân được thu thập
Thông tin cá nhân là những thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với bạn. Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ bạn:

  • Thông tin được cung cấp trực tiếp bởi bạn: Đây là những thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản, gửi phản hồi, liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng các tính năng của web ăn uống của chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm: tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ảnh đại diện, nội dung phản hồi, liên hệ…
  • Thông tin được thu thập tự động bởi chúng tôi: Đây là những thông tin mà chúng tôi thu thập tự động khi bạn truy cập hoặc sử dụng web ăn uống của chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, loại thiết bị, ngôn ngữ, cookie, lịch sử duyệt web, thời gian truy cập, số lần truy cập…

Cách sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và cải thiện web: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các tính năng và nội dung của web ăn uống của chúng tôi, như đăng ký tài khoản, gửi phản hồi, liên hệ với chúng tôi, tìm kiếm, lọc, đánh giá các địa điểm ăn uống… Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng web ăn uống của chúng tôi, như cải thiện nội dung, hình ảnh, giao diện, tính năng, tốc độ, bảo mật…
  • Phân tích và nghiên cứu: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phân tích và nghiên cứu về hành vi và sở thích của người dùng, như số lượt truy cập, thời gian truy cập, số lần nhấp chuột, số lần bình luận… Điều này giúp chúng tôi hiểu được nhu cầu và mong muốn của người dùng, cũng như đánh giá hiệu quả của web ăn uống của chúng tôi.

Chính sách bảo mật thông tin 

Cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp pháp hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về an ninh, gian lận, bảo vệ quyền lợi và sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bên thứ ba.

Bạn nên cẩn thận khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người dùng khác, vì chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bởi người dùng khác.

Cách bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn an toàn và hiệu quả. Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích đã nêu trong chính sách bảo mật thông tin này. Khi không cần thiết nữa, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy nhận diện thông tin cá nhân của bạn theo các quy định pháp luật.

Tuy nhiên, bạn cũng nên biết rằng không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo hay không thể bị xâm phạm. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn được bảo mật một cách tuyệt đối. Bạn cũng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, không tiết lộ cho bất kỳ ai và thông báo cho chúng tôi ngay khi phát hiện có dấu hiệu xâm nhập hoặc vi phạm.

Thông báo