Điều khoản sử dụng

Ăn Ngon 3 Miền là một trang chuyên về ẩm thực dành cho những người yêu thích và muốn khám phá những món ngon đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam. 

Điều khoản sử dụng này giúp bạn hiểu được các quy tắc, quyền lợi, trách nhiệm và hạn chế khi sử dụng web của chúng tôi. Điều khoản sử dụng này cũng giúp chúng tôi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, trách nhiệm pháp lý và lợi ích kinh doanh của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023. 

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bạn có các quyền và trách nhiệm sau đối với thông tin cá nhân của bạn:

  • Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang giữ. 
  • Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân của bạn nếu bạn cho rằng nó là không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời. Chúng tôi sẽ sửa đổi thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn, trừ khi có lý do hợp pháp để từ chối.
  • Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn nếu bạn cho rằng nó không còn cần thiết cho các mục đích đã nêu trong chính sách bảo mật thông tin này, hoặc nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn, trừ khi có lý do hợp pháp để từ chối.
  • Trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật: Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân chính xác và cập nhật.
  • Bạn phải là người duy nhất có quyền sở hữu hoặc kiểm soát nội dung người dùng của bạn. Bạn không được đăng tải hoặc chia sẻ nội dung người dùng mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của người khác.
  • Bạn phải đảm bảo rằng nội dung người dùng của bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn không được đăng tải hoặc chia sẻ nội dung người dùng mà gây hiểu lầm, lừa đảo hoặc sai lệch về web của chúng tôi hoặc các địa điểm ăn uống mà bạn đánh giá.
  • Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, không tiết lộ cho bất kỳ ai và thông báo cho chúng tôi ngay khi phát hiện có dấu hiệu xâm nhập hoặc vi phạm.

Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi có quyền kiểm duyệt, chỉnh sửa, xóa hoặc từ chối đăng tải hoặc chia sẻ nội dung người dùng của bạn nếu chúng tôi cho rằng nó vi phạm điều khoản sử dụng này hoặc các quy định pháp luật. 

Chúng tôi cũng có quyền cung cấp thông tin người dùng cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp pháp hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về an ninh, gian lận, bảo vệ quyền lợi và sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bên thứ ba.

Chúng tôi có quyền thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website anngon3mien.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ và chỉ sử dụng các thông tin cá nhân này cho mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng và phát triển kinh doanh của chúng tôi. 

Thay đổi chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật thông tin này theo thời gian để phù hợp với các quy định pháp luật và nhu cầu kinh doanh. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi này bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật thông tin trên web của chúng tôi. 

Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi này. Bằng việc tiếp tục sử dụng web của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn được coi là đã đồng ý với các thay đổi này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng website của chúng tôi.

Thông báo